karmela_about_us_head2.jpg
» За нас » Стандарт IFS

Стандарт IFS

IFS е общ стандарт за безопасността на храните, използващ се при избор на доставчик. Стандарта помага на търговците на дребно да гарантират безопасността на хранителните продукти, предлагани от тях и следи за качеството на производителите на утвърдени марки хранителни продукти на дребно.
 
Позволява на търговците на дребно да управляват доставките по-последователно и по-ефективно, намалява общите разходи, както и повишава нивото на безопасност на клиентите и потребителите.
 
Стандарта може да бъде билет за търговия с търговците на дребно. Дава възможност да демонстрират своята ангажираност към безопасността и качеството на храните, нормативните изисквания и непрекъснато подобряване.
  
IFS е международен стандарт, който се прилага за доставчиците на всички етапи на хранително-вкусовата промишленост, започващ от земеделския производител. Изискванията на стандарта са свързани със системата за управление на качествотоISO 9001 и HACCP системата (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки), подкрепени от GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (добрата лабораторна практика) и GHP (Добри хигиенни практики). IFS отговаря на критериите на международната инициатива за безопасност на храните