karmela_about_us_head2.jpg
» За нас » Мениджмънт

Мениджмънт

Екипът на компанията – важен фактор на успеха
  
Ние уважаваме служителите си и вярваме, че те са от изключителна важност за развитието и просперитета на нашата компания. По тази причина нашето внимание е насочено към привличане, мотивиране и задържане на енергични и амбициозни личности, с иновативно мислене, лична отговорност, лоялност и професионализъм, които желаят да изградят кариера и да свържат бъдещето си с Кармела.
 
При нас работят повече от 180 работници и служители.
 
Благодарение на положените усилия, ние успяхме да изградим работещ екип от:
 
- амбициозни мениджъри;
- професионалисти в сферата на маркетинга и търговията;
- експерти в счетоводството и финансите;
- специалисти в планирането и доставките;
- висококвалифицирани технолози;
- опитни работници в поизводството;
 

 

Replica Rolex Explorer