karmela_about_us_head2.jpg
» За нас » Грижа за клиента

Грижа за клиента

Ние сме отдадени на потребителите. В Кармела вярваме, че грижата за потребителите е пътят към нашия успех и растеж.

Ето защо отделяме голямо внимание на качеството и безопасността на произвежданите продукти.

В тази връзка през 2003 г. въведохме система за управление на качеството - версия ISO 9001:2000,  през 2007 система за контрол на производството НАССР, а през 2010 международния стандарт за храните IFS.

Целият производствен процес в предприятието ни протича в условията на изключителна хигиена и непрекъснат контрол на всички точки от производствената верига. Ежедневният контрол гарантира високото качество и безопасност на нашите продукти