karmela_news_head3.jpg
» Новини » С Детство мое игрите не свършват!
С Детство мое игрите не свършват!

С Детство мое игрите не свършват!

Общи правила и условия за участие в играта „С Детство мое игрите не свършват!“

 

 1. Период и начин за участие:

 

  1. Периодът за участие в играта „С Детство мое игрите не свършват!“ (наричана за краткост „Играта”) е от 00:01 часа на 10.11.2020 г. до 23:59 ч. на 18.12.2020 г.

След крайния срок на промоцията (23:59 ч. на 18.12.2020 г.), тя се прекратява, независимо че в търговската мрежа е възможно да има налични Участващи продукти.

 

  1. Играта се провежда на територията на Република България чрез томбола, в която участват лицата, регистрирали касов бон с дата от Периода на промоцията, потвърждаващ покупката на 1 пакет обикновени бисквити Детство мое 200 г. или 1 пакет обикновени бисквити Детство мое 130 г. или 1 пакет бисквити с какао Детство мое 190 г. или 1 пакет обогатени бисквити Детство мое 330 г. или 1 пакет бисквити с краве масло Детство мое 130 г. или 1 пакет бисквити с краве масло Детство мое 100 г. банан или 1 пакет бисквити с краве масло Детство мое 100 г. мляко или 1 пакет бисквити с краве масло Детство мое 100 г. ягода в регистрационната форма на www.detstvomoe.karmela.eu и съгласно условията на настоящите Правила. След регистрация на спечелилите, същите трябва да потвърдят наличието на регистрирания касов бон като приложат негова снимка, в нарочно отварящо се поле на регистрационната форма. В случаите, когато касовият бон е с дължина, непозволяваща в рамките на една снимка да се вижда закупения продукт и датата на покупка, то касовият бон трябва да бъде сгънат по начин, позволяващ присъствието и на двата изискуеми критерия за участие в Играта. Тогава, когато от касовия бон не става изрично ясно, че закупеният артикул е продукт от Играта, то на снимката с касовата бележка трябва да фигурира и съответният продукт!

 

 1. Организатор:

 

  1. Организатор на Играта е „Кармела 2000“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, ул. „Опълченска“ № 62 и с контактен мейл-адрес: office@karmela.eu, наричано по-долу за краткост „Кармела 2000“ или „Организатора”.

3. ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

3.1 Продуктите, участващи в играта са:

Обикновени бисквити Детство мое 200 г.; Обикновени бисквити Детство мое 130 г.; Бисквити с какао Детство мое 190 г.; Обогатени бисквити Детство мое 330 г.; Бисквити с краве масло Детство мое 130 г.; Бисквити с краве масло Детство мое 100 г. Банан; Бисквити с краве масло Детство мое 100 г. мляко и 1 Бисквити с краве масло Детство мое 100 г. Продуктите, участващи в играта, се предлагат както с промоционален стикер, така и без промоционален стикер. Продукти, които нямат промоционален стикер СЪЩО могат да участват за спечелването на награди от Играта.

 1. Участници:

 

  1. Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице над 18 години с постоянен адрес в Република България, което в Периода на участие по т. 1.1.:

          4.1.1. Попълни регистрационната форма със своите данни (три имена, телефон и електронен имейл адрес за контакт) и

  4.1.2. Регистрира свой касов бон с дата от Периода на промоцията, потвърждаващ покупката на 1 пакет обикновени бисквити Детство мое 200 г. или 1 пакет обикновени бисквити Детство мое 130 г. или 1 пакет бисквити с какао Детство мое 190 г. или 1 пакет обогатени бисквити Детство мое 330 г. или 1 пакет бисквити с краве масло Детство мое 130 г. или 1 пакет бисквити с краве масло Детство мое 100 г. банан или 1 пакет бисквити с краве масло Детство мое 100 г. мляко или 1 пакет бисквити с краве масло Детство мое 100 г. ягода в регистрационната форма на www.detstvomoe.karmela.eu и съгласно условията на настоящите Правила, като въведе номер и дата на регистрационен бон и град, където е регистрирана покупката. Спечелилите в томболата трябва да предоставят в регистрационната форма и снимка на регистрирания от тях касов бон. В случаите, когато касовият бон е с дължина, непозволяваща в рамките на една снимка да се вижда закупения продукт и датата на покупка, то касовият бон трябва да бъде сгънат по начин, позволяващ присъствието и на двата изискуеми критерия за участие в Томболата. Тогава, когато от касовия бон не става изрично ясно, че закупеният артикул е продукт от Играта, то на снимката с касовата бележка трябва да фигурира и съответният продукт!

 

  1. В Играта нямат право да взимат участие служители на Организатора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в „Кармела 2000“, в качеството му на предприятие-ползвател на тези работници/служители под негово ръководство и контрол и членове на техните семейства, включително техните преки родственици (деца, родители, братя, сестри, съпрузи);
  2. В Играта нямат право да взимат участие лица на възраст под 18 (осемнадесет) години считано към 10.11.2020 г. С приемането на Общите Условия на Играта Участникът декларира възраст над 18 год. по условието на т.4.3.

 

 1. Механизъм на участие:
  1. Участието в Промоцията е възможно след закупуване на участващите продукти с промоционална или непромоционална опаковка по т. 3.1.
  2. За да участват в промоцията, участниците трябва да се регистрират на адрес www.detstvomoe.karmela.eu, да регистрират участващия в играта касов бон, като упоменат неговите дата, номер и град на издаване, а след уведомяване за спечелване - да направят снимка на касовата бележка с дата от Периода на промоцията, удостоверяваща покупката на промоционален продукт и да качат снимката на упоменатото за целта място в регистрационната форма в сайта. При регистрацията всеки Участник декларира в регистрационната форма, че е запознат и се съгласява с ОУ на Играта;

В случаите, когато касовият бон е с дължина, непозволяваща в една снимка да вижда закупения продукт и датата на покупка, то касовият бон трябва да бъде сгънат по начин, позволяващ присъствието и на двата изискуеми критерия за участие в Играта.

  1. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки за периода на промоцията.
  2. Общият брой награди e (175 Hippoland ваучера за пазаруване на стойност 10 лв., 20 или 50 лв. и 125 продуктови награди с продукти от Кармела ) Разпределението на наградите ще се извършва след всяка успешно регистрирана касова бележка на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за  количествено разпределяне на наградите на база регистрации в активността.
  3. Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:

* 15 Hippoland ваучера за пазаруване във физическите магазини на ТВ „Hippoland „ х 50 лв.;

* 55 Hippoland ваучера за пазаруване във физическите магазини на ТВ „Hippoland „ х 20 лв.;

* 105 Hippoland ваучера за пазаруване във физическите магазини на ТВ „Hippoland „ х 10 лв.;

* 125 продуктови награди с продукти от Кармела с вариативно съдържание на продуктите.

5.6. Всяка касова бележка има право само на 1/една/ награда за периода на промоцията. Участниците могат да участват с неограничен брой касови бележки, които отговарят на условията на регистрация и покупка на промоционален продукт.

  1. След успешна регистрация на една касова бележа, участникът ще разбере веднага дали печели моментна награда и ще бъде помолен да удостовери валидността на регистрирания касов бон със снимка. В случай, че няма техническа възможност да направи и предостави снимка, на мейла, с който се е регистрирал в системата, ще получи линк с валидност 24 часа, на който в рамките на този период може да качи снимка на регистрирания бон от което и да е техническо устройство.
  2. Печелившите участници, ще бъдат обявявани всеки петък от стартирането на Играта, а именно на: 13.11.2020 год., 20.11.2020 год., 27.11.2020 год., 04.12.2020 год., 11.12.2020 год. и на 18.12.2020 год. на www.detstvomoe.karmela.eu , както и в сайта на Кармела www.karmela.eu,  секция „Новини“, 2020;
  3. Организаторът си запазва правото да отстрани всеки Участник който:
   1. Не отговаря на настоящите Правила на Играта;
   2. Не спазва Общите условия на Играта.
   3. Е качил снимка на касова бележка, на която фигурира цена, с или повече от 50% по-висока или ниска от средната продажна пазарна цена на съответния артикул, и от касовата бележка става ясно, че е закупен 1 артикул, предполагащ, че това е промоционален продукт по т.3.1.

Същият ще бъде писмено своевременно уведомен за констатираните несъответствия по имейл.

  1. В случай на отстранен Участник, спечелил награда, наградата се отчита като нераздадена и отново влиза в алтгоритъма за раздаване.

 

 1. Получаване на наградите:

 

  1. Печелившият участник ще бъде информиран за спечелената от него награда по т. 5 и за условията и начина на получаването й чрез изпращане на имейл от служител на Организатора на имейл адреса за контакти, посочен при регистрирането на участника в Играта;
   1. В случай, че печелившият Участник печели Hippoland ваучер за пазаруване от физическите магазини на Hippoland, в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомителния мейл от Организатора, следва да върне точен адрес за доставка. Сумата от ваучера може да бъде изразходвана съгласно условията на ТВ “Hippoland”.;
   2. В случай, че печелившият Участник печели продуктова награда с продукти от Кармела, в отговор на изпратения от Организатора имейл, печелившият Участник следва да предостави в 7-дневен срок от датата на изпращане на изходящия от Организатора имейл,   точен адрес за доставка;
   3. В случай, че печелившият Участник не отговори на съобщението, като изпрати необходимите данни в срок по т. 6.1.1. и 6.1.2. или откаже да получи наградата, то наградата остава нераздадена;
   4. Наградата се изпраща по куриер или по представител на Организатора за сметка на Организатора;
   5. Наградата се изпраща в срок до 30 работни дни след получаване на точен адрес за доставка на печелившия участник;
  2. Наградата не може да бъде разменяна за паричната й или каквато и да е друга равностойност.
  3. Наградата се издължава срещу подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на наградата, в който печелившият участник трябва да попълни личните си данни. В случай че лицето откаже да подпише протокола, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата и същата остава нераздадена. 

 

 

 1. Права и отговорности:

 

  1. Организаторът не отговаря:
   1. В случай, че наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност победителят и/или негов законен представител или пълномощник да се идентифицира и/или да получи наградата или част от нея в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния победител и/или негов представител/пълномощник;
   2. При невъзможност наградата или част от нея да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства;
  2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай че предоставената информация за даден Участник в Играта съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация;
  3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците;
  4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Играта. При всякакви злоупотреби или опити за злоупотреби, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.
  5. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Играта със своето истинско име, което следва да удостовери с представяне на документ, в случай че е спечелил награда в Играта;
  6. За манипулация по т. 7.4. ще се счита опита за регистрация на касова бележка, която не отговаря на условията за участие в Играта;
  7. Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди от Играта.

 

 1. Допълнителни разпоредби.

 

  1. С предоставяне на необходимата информация за контакт, Участникът декларира, че е запознат и приема настоящите Правила;
  2. Всички участници в Играта предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в Играта лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват в Изискуемия от Закона срок и обработват от Организатора за целите на Играта. Печелившите участници и техните представители/пълномощници предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в Играта и получаване на награда лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора за целите на Играта. Организаторът на Играта е регистриран по реда на Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни, с рег.№ 207825 и гарантира, че предоставените лични данни на участниците в Играта ще бъдат обработвани в съответствие със законовите изисквания. При регистрацията всеки Участник декларира в регистрационната форма, че е запознат и се съгласява с ОУ на Играта. Според ОУ на Играта Участникът доброволно предоставя на Организатора за нуждите на тази Игра личните си данни, a именно: имена, телефонен номер за контакт и имейл адрес. След приключване на Играта и отпадане на необходимостта от съхранение на личните данни, Администраторът на сайта ги унищожава.;
  3. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила;
  4. Информация във връзка с Играта може да бъде получена на www.detstvomoe.karmela.eu, както и от сайта на Кармела 2000 http://www.karmela.eu/, както и от печатни рекламни материали, разпространени в търговската мрежа на страната.
  5. С участието си в играта всички участници в нея приемат и се задължават да спазват условията и разпоредбите на описаните тук Правила, наричани „Общи правила и условия за участие в играта „ С Детство мое игрите не свършват! “ или само „Правила“.

 

 1. Деклариране на наградите по Закона за данъците върху доходите на физически лица
  1. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 във връзка с параграф 1, т. 62  от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г, предметни и парични награди на стойност над 100,00 лева  са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.
  2. В рамките и съгласно условията на играта „ С Детство мое игрите не свършват! “ не е налице облагаем доход по чл. 35, т.2 от ЗДДФЛ.

 

 

Настоящите Правила влизат в сила от 10.11.2020 г.

 

 


09.11.2020