karmela_news_head3.jpg
» Новини » Печеливши от трето теглене на Играта "Big choco изживяване"

Печеливши от трето теглене на Играта "Big choco изживяване"

Честито на печелившите! Очаквайте повече информация на посочените от Вас e-mail адреси.

№              Име, Презиме, Фамилия                Вид награда

1            Наталия Маринова Костова         Преносима батерия

2            Дора Божилова Русинова               Преносима батерия

3            Паулина Вериславова Иванова     Преносима батерия

4            Румен Рачков Рачков                      Преносима батерия

5            Кирил Живков Христов                  Преносима батерия

6            Марин Павлов Янев                        Преносима батерия

7            Ана Маринова Чернева                  Преносима батерия

8            Тихомир Илиев Игнатов               Преносима батерия

9            Славка Петрова Димитрова        Преносима батерия

10          Екатерина Атанасова Иванова   Преносима батерия

11          Димитър Ненчев Иванов              Флаш-памет 16 GB

12          Николай Георгиев Спиров             Флаш-памет 16 GB

13          Марийка Баева Кръстева             Флаш-памет 16 GB

14          Севдалена Викторова Щиркова   Флаш-памет 16 GB

15          Деница Кирилова Илиева              Флаш-памет 16 GB

16          Искра Петкова Аймалиева           Флаш-памет 16 GB

17          Виргиния Кирилова Стефанова  Флаш-памет 16 GB

18          Минка Димитрова Димитрова    Флаш-памет 16 GB

19          Белослава Георгиева Борисова   Флаш-памет 16 GB

20          Кремена Стоянова Дренакова     Флаш-памет 16 GB

21          Цветомир Росенов Бучуков         Флаш-памет 16 GB

22          Светлана Вълкова Кателиева    Флаш-памет 16 GB

23          Здравка Петкова Кутинчева       Флаш-памет 16 GB

24          Ваня Иванова Иванова                  Флаш-памет 16 GB

25          Гьокшен Сейми Исмаил                Флаш-памет 16 GB

26          Вихра Ананиева Утева                 Флаш-памет 16 GB

27          Валерий Иванов Йонов                 Флаш-памет 16 GB

28          Рая Николаева Зафирова            Флаш-памет 16 GB

29          Руселина Веселинова Караманова   Флаш-памет 16 GB

30          Шорай Рамадан Етем                  Флаш-памет 16 GB

31          Мариана Вътюва Делчева           Бокс Big choco FAMILY

32          Евдокия Пенчева Николкова        Бокс Big choco FAMILY

33          Цена Младенова Димитрова       Бокс Big choco FAMILY

34          Мегалина Димитрова Патова     Бокс Big choco FAMILY

35          Анита Величкова Кузманова        Бокс Big choco FAMILY

36          Галя Дочева Николова                   Бокс Big choco FAMILY

37          Светослав Анастасов Иванов     Бокс Big choco FAMILY

38          Емилия Александрова Андреева   Бокс Big choco FAMILY

39          Виолин Диянов Виолинов              Бокс Big choco FAMILY

40          Йовко Станиславов Дойнов          Бокс Big choco FAMILY

41          Дочо Генчев Дочев                          Бокс Big choco FAMILY

42          Пенка Петрова Хаджиева             Бокс Big choco FAMILY

43          Руслан Красимиров Хаджиденев         Бокс Big choco FAMILY

44          Томас Тони Ралчев                         Бокс Big choco FAMILY

45          Мирослав Русев Йорданов             Бокс Big choco FAMILY

46          Събина Петкова Събева               Бокс Big choco FAMILY

47          Борис Симеонов Рогозански         Бокс Big choco FAMILY

48          Веселина Петрова Гърчева          Бокс Big choco FAMILY

49          Снежа Йорданова Симеонова       Бокс Big choco FAMILY

50          Цветанка Христова Петрова      Бокс Big choco FAMILY

51          Валентин Танев Бенев                  Бокс Big choco FAMILY

52          Гарабед Минас Ахчиян                   Бокс Big choco FAMILY

53          Мадлена Иванова Димитрова       Бокс Big choco FAMILY

54          Дияна Христова Влаева                Бокс Big choco FAMILY

55          Стоянка Георгиева Вълкова         Бокс Big choco FAMILY

56          Сибел Ведат Мюстеджеб             Бокс Big choco FAMILY

57          Веска Поева Ненова                       Бокс Big choco FAMILY

58          Симона Красимирова Георгиева   Бокс Big choco FAMILY

59          Елизабет Мартинова Георгиева Бокс Big choco FAMILY

60          Зорница Иванова Петрова            Бокс Big choco FAMILY


18.05.2018 - 18.06.2018