karmela_news_head3.jpg
» Новини » Печеливши от първо теглене на играта "Детство мое"
Печеливши от първо теглене на играта "Детство мое"

Печеливши от първо теглене на играта "Детство мое"

Днес, 21.09.2017 г. в 09.30 часа, в кантората на нотариус Татяна Братванова, в присъствието на помощник-нотариус Иван Запрянов, бяха изтеглени следните печеливши в игарата "Детство мое":

5 броя велосипеди печелят:
1. Пенка Петрова Каменска-Хаджиева – гр. София
2. Светлин Калчев Неделчев – гр. Горна Оряховица
3. Ваня Цветиева Благоева – гр. Лом
4. Звезда Цветанова Йорданова – гр. Свищов
5. Величка Найденова – гр. Панагюрище

10 броя продуктови кошници "Кармела" печелят:
1. Светла Любомирова Хаджиай – гр. София
2. Иванка Сотирова Сотирова – гр. Варна
3. Катя Иванова Димитрова – гр. Велико Търново
4. Елена Вълчева Будакова – гр. Свиленград
5. Иванка Колева Димова – гр. Добрич
6. Ирина Лъчезарова Павлова – гр. Свищов
7. Галина Емилова Николова – гр. Варна
8. Костадин Щерев Тупчиев – гр. Пещера
9. Недялка Генкова – гр. София
10. Нели Петева Костова – гр. Плевен

Честито на печелившите!


21.09.2017