karmela_news_head3.jpg
» Новини » Печеливши от първо теглене на Играта "Big choco изживяване"

Печеливши от първо теглене на Играта "Big choco изживяване"

Честито на първите ни печеливши! Очаквайте повече информация на посочените от Вас e-mail адреси.

№    Име, Презиме, Фамилия    Вид награда
1    Пламена Стефанова Цонева    Преносима батерия
2    Станислав Петков Иванов    Преносима батерия
3    Вера Георгиева Щробл    Преносима батерия
4    Галина Тодорова Чумаченкова    Преносима батерия
5    Лора Кирилова Василева    Преносима батерия
6    Жюлден Джеват Осман    Преносима батерия
7    Петко Минчев Петков    Преносима батерия
8    Велин Трифонов Василев    Преносима батерия
9    Петя Красимирова Борисова    Преносима батерия
10    Борислав Илиев Дамянов    Преносима батерия
11    Деян Росенов Димитров    Флаш-памет 16 GB
12    Марина Владимирова Русева    Флаш-памет 16 GB
13    Румяна Георгиева Атанасова    Флаш-памет 16 GB
14    Незджан Неджмиева Рахим    Флаш-памет 16 GB
15    Веселина Кирилова Василева    Флаш-памет 16 GB
16    Соня Аврамова Аврамова    Флаш-памет 16 GB
17    Виолета Кирилова Иванова    Флаш-памет 16 GB
18    Стефка Еленкова Лазарова    Флаш-памет 16 GB
19    Заруи Овагим Петросян    Флаш-памет 16 GB
20    Милен Тодоров Миланов    Флаш-памет 16 GB
21    Евгени Панчев Тасев    Флаш-памет 16 GB
22    Красимир Ганчев Петров    Флаш-памет 16 GB
23    Нели Цветанова Пенева    Флаш-памет 16 GB
24    Велина Георгиева Тонева    Флаш-памет 16 GB
25    Росица Петрова Дякова    Флаш-памет 16 GB
26    Савина Емилова Ангелова    Флаш-памет 16 GB
27    Петя Николаева Сахатчиева    Флаш-памет 16 GB
28    Любица Игнатова Петкова    Флаш-памет 16 GB
29    Емилия Петрова Миланова    Флаш-памет 16 GB
30    Илко Божидаров Илиев    Флаш-памет 16 GB
31    Ивелина Ганчева Русенова    Бокс Big choco FAMILY
32    Валентина Димитрова Дамянова    Бокс Big choco FAMILY
33    Милена Николаева Кръстева    Бокс Big choco FAMILY
34    Росица Павлова Илиева    Бокс Big choco FAMILY
35    Дарина Томова Тодорова    Бокс Big choco FAMILY
36    Дарина Стоянова Кафалиева    Бокс Big choco FAMILY
37    Стефан Божидаров Балтаджиев    Бокс Big choco FAMILY
38    Росица Панайотова Станчева    Бокс Big choco FAMILY
39    Имела Георгиева Трифонова    Бокс Big choco FAMILY
40    Дечко Лукаев Милев    Бокс Big choco FAMILY
41    Йоана Цветанова Колева    Бокс Big choco FAMILY
42    Мая Кирилова Кочунска    Бокс Big choco FAMILY
43    Ценка Василева Дюлгярова    Бокс Big choco FAMILY
44    Весислава Николова Ламбова    Бокс Big choco FAMILY
45    Краси Георгиев Генков    Бокс Big choco FAMILY
46    Радостина Руменова Миланова    Бокс Big choco FAMILY
47    Димитричка Йорданова Генчева    Бокс Big choco FAMILY
48    Дияна Цветанова Тодорова    Бокс Big choco FAMILY
49    Красимира Радославова Атанасова    Бокс Big choco FAMILY
50    Атанаска Димитрова Панайотова    Бокс Big choco FAMILY
51    Живка Георгиева Божилова     Бокс Big choco FAMILY
52    Теодора Иванова Георгиева    Бокс Big choco FAMILY
53    Катя Божанова Николова    Бокс Big choco FAMILY
54    Анатолий Асенов Филипов    Бокс Big choco FAMILY
55    Марияна Петкова Дойнова    Бокс Big choco FAMILY
56    Мила Тодорова Нешева    Бокс Big choco FAMILY
57    Гълъбина Пенчева Лилова    Бокс Big choco FAMILY
58    Валя Стоянова Василева    Бокс Big choco FAMILY
59    Ангелина Николаева Генчева    Бокс Big choco FAMILY
60    Костадин Кръстев Стефанов    Бокс Big choco FAMILY

На всички останали пожелаваме успех в следващите тегления!


04.05.2018