karmela_news_head3.jpg
» Новини » Печеливши 3-то теглене, 23.11.2018 год. от Играта „Наблизо и далеч с Family Stix"“

Печеливши 3-то теглене, 23.11.2018 год. от Играта „Наблизо и далеч с Family Stix"“

1    Росица Тодорова Пейковска    Туристически ваучер
2    Слава Венцеславова Генчева    Туристически ваучер
3    Полина Любенова Христова    Туристически ваучер
4    Калинка Огнянова Атанасова    Туристически ваучер
5    Галя Иванова Иванова    Куфар
6    Митка Сергиева Борисова    Куфар
7    Златина Ганчева Михайлова    Куфар
8    Мехмед Метов Мехмед    Куфар
9    Росица Райчева Илиева    Куфар
10    Евдокия Бориславова Данкова    Куфар
11    Нели Василева Стойчева    Куфар
12    Марин Димитров Атанасов    Куфар
13    Милица Емануилова Николова    Куфар
14    Марияна Ангелова Димитрова    Куфар
15    Валя Михайлова Иванова    Мемори възглавничка за пътуване
16    Янка Боянова Тунева    Мемори възглавничка за пътуване
17    Емилия Христова Пантилеева    Мемори възглавничка за пътуване
18    Мария Митева Георгиева    Мемори възглавничка за пътуване
19    Йордана Младенова Бурова    Мемори възглавничка за пътуване
20    Росица Стефанова Алексиева    Мемори възглавничка за пътуване
21    Любка Петкова Петрова    Мемори възглавничка за пътуване
22    Биляна Георгиева Николова    Мемори възглавничка за пътуване
23    Димитър Василев Димитров    Мемори възглавничка за пътуване
24    Мартин Олегов Александров    Мемори възглавничка за пътуване
25    Катя Филипова Маджарова    Мемори възглавничка за пътуване
26    Лилия Пламенова Модева    Мемори възглавничка за пътуване
27    Цветелина Антонова Севдина    Мемори възглавничка за пътуване
28    Венцислава Красимирова Пенчева    Мемори възглавничка за пътуване
29    Даниела Пенева Димитрова    Мемори възглавничка за пътуване
30    Веселина Николаева Димитрова    Мемори възглавничка за пътуване
31    Олга Тодорова Сиракова    Мемори възглавничка за пътуване
32    Петя Василева Кукерска    Мемори възглавничка за пътуване
33    Мария Лалева Анадолова    Мемори възглавничка за пътуване
34    Стиляна Димитрова Чапразова    Мемори възглавничка за пътуване
35    Керка Иванова Урумова    Продукти
36    Милена Красимирова Иванова    Продукти
37    Ивелина Иванова Богданова    Продукти
38    Милица Величкова Петрова    Продукти
39    Жулиета Иванова Желязкова    Продукти
40    Елена Димитрова Димитрова    Продукти
41    Ваня Ангелова Илиева    Продукти
42    Кристина Делчева Бакалова    Продукти
43    Стефка Георгиева Маркова    Продукти
44    Светлана Анатолиева Георгиева    Продукти
45    Борислав Стоянов Найденов    Продукти
46    Иванка Георгиева Иванова    Продукти
47    Костадинка Красимирова Иванова    Продукти
48    Красимир Емилов Велков    Продукти
49    Анелия Димитрова Асенова    Продукти
50    Ваня Костадинова Колева    Продукти
51    Любка Василева Цветкова    Продукти
52    Красимира Кирилова Николова    Продукти
53    Жанета Георгиева Микова    Продукти
54    Нели Атанасова Димитрова    Продукти
55    Цоньо Иванов Цонев    Продукти
56    Иванка Петрова Грамова    Продукти
57    Марияна Веселинова Веселинова    Продукти
58    Генка Костадинова Гемеджийска    Продукти
59    Красимира Йорданова Стоянова    Продукти
60    Даянна Пламенова Пантелеева    Продукти
61    Даяна Георгиева Георгиева    Продукти
62    Красимира Стефанова Кондова    Продукти
63    Невена Петева Робова    Продукти
64    Силвия Георгиева Марамска    Продукти
65    Станка Иванова Тодорова    Продукти
66    Данаил Красимиров Димитров    Продукти
67    Маргарита Ангелова Атанасова    Продукти
68    Камелия Стефанова Каменова    Продукти
69    Добромир Богданов Петков    Продукти
70    Мариана Борисова Колева    Продукти
71    Елена Петкова Миленкова    Продукти
72    Елеонора Атанасова Атанасова    Продукти
73    Мариана Симеонова Петкова    Продукти
74    Мария Пенчева Георгиева    Продукти


23.11.2018