karmela_news_head3.jpg
» Новини » Печеливши 2-ро теглене, 12.11.2018 год. от Играта „Наблизо и далеч с Family Stix"“

Печеливши 2-ро теглене, 12.11.2018 год. от Играта „Наблизо и далеч с Family Stix"“

1    Светлана Иванова Лазарова    Туристически ваучер
2    Недялка Ганчева Генкова    Туристически ваучер
3    Мариана Николова Герова    Туристически ваучер
4    Мюхран Ниазиева Аптулова    Туристически ваучер
5    Пламен Любомиров Великов    Куфар
6    Николинка Георгиева Бухалова    Куфар
7    Севда Хълмиева Кадова    Куфар
8    Маргарита Иванова Стоева    Куфар
9    Пеньо Димитров Пенев    Куфар
10    Любомира Красимирова Асенова    Куфар
11    Таня Дочева Стоянова    Куфар
12    Даниела Стоянова Мавродиева    Куфар
13    Радостина Иванова Ваклина    Куфар
14    Адриана Иванова Иванова    Куфар
15    Елица Великова Георгиева    Мемори възглавничка за пътуване
16    Ралица Ангелова Здравкова    Мемори възглавничка за пътуване
17    Николай Стефанов Томов    Мемори възглавничка за пътуване
18    Наталия Тодорова Иванова    Мемори възглавничка за пътуване
19    Йонка Веселинова Георгиева    Мемори възглавничка за пътуване
20    Самуил Георгиев Георгиев    Мемори възглавничка за пътуване
21    Милена Пенчева Гунчева    Мемори възглавничка за пътуване
22    Ивайло Стефанов Димитров    Мемори възглавничка за пътуване
23    Мая Владимирова Арнаудова    Мемори възглавничка за пътуване
24    Моника Детелинова Петрова    Мемори възглавничка за пътуване
25    Елисавета Александрова Иванова    Мемори възглавничка за пътуване
26    Илия Запрянов Запрянов    Мемори възглавничка за пътуване
27    Милка Желева Мърмърова    Мемори възглавничка за пътуване
28    Борислав Росенов Бориславов    Мемори възглавничка за пътуване
29    Величка Димитрова Андонова    Мемори възглавничка за пътуване
30    Румен Иванов Въргов    Мемори възглавничка за пътуване
31    Павел Илиев Павлов    Мемори възглавничка за пътуване
32    Антоанета Стоянова Найденова    Мемори възглавничка за пътуване
33    Ангел Тодоров Марков    Мемори възглавничка за пътуване
34    Анжела Любенова Симеонова    Мемори възглавничка за пътуване
35    Диляна Иванова Донева-Попова    Продукти
36    Даниела Емилова Карамфилова    Продукти
37    Александрина Величкова Стоянова    Продукти
38    Величка Борисова Миланова    Продукти
39    Малина Георгиева Златева    Продукти
40    Раделина Великова Недева    Продукти
41    Иванка Атанасова Събева    Продукти
42    Велка Пенчева Кремакова    Продукти
43    Руска Кралева Калудова-Илиева    Продукти
44    Георги Кирилов Станев    Продукти
45    Мария Стефанова Дачева-Каменова    Продукти
46    Красимира Стефанова Василева    Продукти
47    Весела Василева Михайлова-Иванова    Продукти
48    Зорница Павлова Йорданова    Продукти
49    Иванка Георгиева Иванова    Продукти
50    Гроздена Димитрова Георгиева    Продукти
51    Николина Иванова Иванова    Продукти
52    Рени Стефанова Димитрова    Продукти
53    Павлина Събева Колева    Продукти
54    Нина Василева Дюлгелска    Продукти
55    Пролетина Иванова Александрова    Продукти
56    Кети Николаева Гошева    Продукти
57    Ивалина Тодорова Ганева    Продукти
58    Златин Гинков Ефтимов    Продукти
59    Мариана Георгиева Петрова    Продукти
60    Красимира Петрова Бръмбарова    Продукти
61    Спаска Стефанова Божилова    Продукти
62    Здравка Василева Стефанова    Продукти
63    Милена Николаева Стефанова    Продукти
64    Екатерина Тошкова Крумова    Продукти
65    Ивелина Васкова Дандаринова    Продукти
66    Калина Баракова Баракова    Продукти
67    Ваня Бинева Големанова    Продукти
68    Деница Кирилова Илиева    Продукти
69    Кирил Владимиров Кочунски    Продукти
70    Виолета Крумова Върбанова    Продукти
71    Анелия Стоянова Стаменова    Продукти
72    Веселка Михайлова Мирчева    Продукти
73    Михаил Йорданов Костадинов    Продукти
74    Марчела Белева Милинова     Продукти


12.11.2018