karmela_news_head3.jpg
» Новини » Печеливши 1-во теглене, 02.11.2018 год. от Играта „Наблизо и далеч с Family Stix"“

Печеливши 1-во теглене, 02.11.2018 год. от Играта „Наблизо и далеч с Family Stix"“

1    Мария Георгиева Георгиева    Туристически ваучер
2    Ани Неделчева Георгиева    Туристически ваучер
3    Ана Димитрова Георгиева    Туристически ваучер
4    Цвята Стойчева Димитрова    Туристически ваучер
5    Димчо Симеонов Димов    Куфар
6    Радостина Славова Славова    Куфар
7    Надежда Драганова Димитрова    Куфар
8    Мирослав Мартинов Михайлов    Куфар
9    Добромир Богданов Петков    Куфар
10    Георги Любенов Любенов    Куфар
11    Дилян Цветанов Кунчев    Куфар
12    Наталия Ангелова Стамболиева    Куфар
13    Айтен Ахмедова Ахмедова    Куфар
14    Боряна Ангелова Николова    Куфар
15    Катя Минкова Христова    Мемори възглавничка за пътуване
16    Здравка Иванова Дечева-Запрянова    Мемори възглавничка за пътуване
17    Таня Стефанова Топалова    Мемори възглавничка за пътуване
18    Людмил Милотинов Георгиев    Мемори възглавничка за пътуване
19    Марияна Веселинова Вутова    Мемори възглавничка за пътуване
20    Мирослав Пенев Димитров    Мемори възглавничка за пътуване
21    Кирил Веселинов Василев    Мемори възглавничка за пътуване
22    Соня Михайлова Шопова    Мемори възглавничка за пътуване
23    Теодора Йорданова Колева    Мемори възглавничка за пътуване
24    Десислава Христова Потоцка    Мемори възглавничка за пътуване
25    Цветелина Иванова Хайгърова    Мемори възглавничка за пътуване
26    Диана Симеонова Симеонова    Мемори възглавничка за пътуване
27    Надежда Иванова Иванова    Мемори възглавничка за пътуване
28    Маргарита Асенова Йовчева    Мемори възглавничка за пътуване
29    Мирослава Тодорова Бонева    Мемори възглавничка за пътуване
30    Мария Томова Бонева    Мемори възглавничка за пътуване
31    Величка Георгиева Транчева    Мемори възглавничка за пътуване
32    Марина Христова Горанова    Мемори възглавничка за пътуване
33    Мария Георгиева Николова    Мемори възглавничка за пътуване
34    Шериф Мехмед Саймин    Мемори възглавничка за пътуване
35    Пламен Стефанов Иванов    Продукти
36    Адриана Огнянова Чемелярова    Продукти
37    Радостина Иванова Свирчева     Продукти
38    Магдалена Ангелова Спасова    Продукти
39    Галя Дочева Николова    Продукти
40    Пламен Атанасов Низорков    Продукти
41    Виолета Симеонова Белчинска    Продукти
42    Гинка Милчова Кирова    Продукти
43    Костадинка Димитрова Славова    Продукти
44    Росица Димитрова Митева    Продукти
45    Ваня Георгиева Китанова    Продукти
46    Десислава Петрова Василева    Продукти
47    Марийка Василева Дочева    Продукти
48    Зорница Атанасова Попова    Продукти
49    Дима П. Иванова    Продукти
50    Нанси Валериева Аленова    Продукти
51    Мариана Георгиева Георгиева    Продукти
52    Ани Иванова Стефанова    Продукти
53    Десислава Руменова Петрова    Продукти
54    Семра Хюсеин Фераим    Продукти
55    Яница Йорданчева Йорданова    Продукти
56    Боян Алексиев Боянов    Продукти
57    Веса Славкова Петкова    Продукти
58    Катя Неделчева Маринова    Продукти
59    Ирина Петкова Димитрова    Продукти
60    Надежда Иванова Джарова    Продукти
61    Милена Димитрова Христова    Продукти
62    Веселин Иванов Василев    Продукти
63    Ваня Димитрова Михова    Продукти
64    Евелина Венциславова Тодорова    Продукти
65    Татяна Вълчева Томова    Продукти
66    Стефка Николова Борисова     Продукти
67    Светла Петрова Славчева    Продукти
68    Илиана Нанкова Петрова    Продукти
69    Диана Красимирова Михалчева    Продукти
70    Невяна Иванова Йорданова    Продукти
71    Костадинка Рангелова Телкийска    Продукти
72    Нели Маринчева Маринчева    Продукти
73    Росица Димитрова Халкова    Продукти
74    Женя Василева Караиванова    Продукти


02.11.2018