karmela_news_head3.jpg
» Новини » Мини вафли Family не съдържат ГМО

Мини вафли Family не съдържат ГМО

През последните седмици медийното пространство е залято от невярна информация относно нашия продукт мини вафли Family.
 

Категорично бихме искали да заявим на своите потребители, че продукта мини вафли Family не съдържа ГМО.
 

В потвърждение на думите ни, ви предлагаме копие от протокол № 0057/02.02.2010 г. за извършен в изпитателна лаборатория SGS анализ, който категорично доказва, че изнесената в публичното пространство информация е преднамерена и уронваща престижа на нашата фирма.

Ние в Кармела не правим компромис с качеството на нашите продукти. 


02.02.2010