karmela_news_head3.jpg
» Новини » Кармела с награда за динамично развиваща се компания.
Кармела с награда за динамично развиваща се компания.

Кармела с награда за динамично развиваща се компания.

В своето издание Гепард, вестник Пари публикува класация на най-динамично развиващите се компании в страната. Основната цел на класацията е тя да се превърне в своеобразен сертификат за фирмите, намерили място в нея, който показва, че те са представители на динамичния и прогресиращ бизнес у нас.
 

Практиката показа, че класациите, които се подготвят за трета поредна година, успяха да натрупат солиден авторитет. Те се посрещат с респект и нескриван интерес от представителите на бизнеса. Ценното в тази класация, е че се позовава на реални данни за ръст на приходите от продажби. Тези класации доказват твърдението, че успешен бизнес може да се прави навсякъде в страната.
 

Във връзка с поредното издание на класацията, на 30 Септември в гр. Плевен се проведе конференция с тема "Бизнесът и кредитната политика на банките в условията на икономическа криза". В заключителната част на програмата бяха връчени награди за най-динамично развиващи се компании.
 

С огромно вълнение и усещане за добре свършена работа от целия екип на Кармела, награда получи Соня Стоянова – Управител на Кармела. 


30.09.2009